white pixel

Renovera eller bygga om?

Okategoriserat 

Viktiga saker att veta om du behöver flytta utrustning pga renovering, ombyggnation, tapetsering eller målning.

Det är viktigt att känna till vem som äger vad i Krusbodas fibernät. SKC äger fibernätet och mediaomvandlaren som sitter i ditt hus. Allt anslutet efter mediaboxen är husägarens ansvar. Om du behöver flytta på fiberkabeln eller mediaomvandlaren vid t.ex. ombyggnation, renovering, tapetsering eller ommålning så måste du kontakta SKC:s entreprenör för att få hjälp med detta. Det kan bli en dyr historia om du gör åverkan på fiberledning eller mediaomvandlare. Läs därför den mer utförliga informationen nedan innan du renoverar eller tapetserar:

VAD ÄGER SKC RESPEKTIVE HUSÄGAREN?

Vid årsstämman 2016-04-21 beslutades att "Samfällighetsföreningen ansvarar för utrustning fram till och med mediaomvandlaren." Detta beslut innebär att installerad mediaomvandlare med fiberkabel tillhör samfälligheten. Att flytta eller ändra något i denna utrustning är alltså inte tillåtet utan godkännande från samfälligheten eller av samfälligheten godkänd entreprenör. Att flytta en fiberkabel medför dessutom alltid en stor risk då fibern, som är av glas, kan gå av eller de optiska egenskaperna försämras. Beträffande de optiska egenskaperna så kan sådana försämringar uppstå långt efter att fiberkabeln flyttats.

Om ett fel uppstår i distributionen och en felsökning visar på att en fiberkabel och/eller mediaomvandlare flyttats eller ändrats av fastighetsägaren eller hans entreprenör (motsv.) blir fastighetsägaren skyldig att ersätta samfälligheten för reparationen av mediaomvandlare och/eller fiberkabel. I snitt kan en reparation av en fiberkabel kosta mellan 5 000 kr och 15 000 kr.

Om du ska tapetsera eller måla en vägg där en mediaomvandlare eller fiberkabel finns, så är det alltid bättre att beställa en flytt av dessa saker av samfällighetens entreprenör. Detta gäller även en flytt av en fiberkabel som finns på fastighetens fasad eller ligger på eller är nedgrävd i marken. Sådana arbeten betalas av beställaren.