white pixel

Felsökning

Föreningen  Föreningsinformation 

På den här sidan hittar du guider för felsökning.

Hela Krusboda är täckt av TELE2 när det gäller bild-, data- och telefoniöverföring.

SKC har ett avtal med Tele2 som är vår operatör för TV, data- och telefoniöverföring. Tele2s kundtjänst tar emot anmälningar om fel oavsett om det gäller bild-, data-, telefoniöverföring eller tekniska fel på fiberanläggningen. OBS: innan du kontaktar Tele2 så bör du pröva de felsökningstips som finns längre ned på denna sida, de brukar kunna avhjälpa många av de vanliga problem som kan uppstå!

När du anmäler fel på kabel-TV-anläggningen ombeds du att begära ett s.k.CTT-nummer. Detta ärendenummer är viktigt och gör det möjligt för SKC att kunna följa upp ärendet om det skulle behövas senare.

VIKTIGT att veta är att fibernätet och mediaomvandlaren är SKC:s egendom. Skador på medieomvandlaren som orsakats av att boxen lossats från väggen eller att fibern skadats vid ex.vis en ombyggnad debiteras fastighetsägaren. För en mer detaljerad beskrivning, se info under fliken "För boende/Nyinflyttad".

Användbara länkar från Tele2:
Driftstörningar
Vanliga frågor runt bredband och uppkoppling

Telefonnumret till Tele2:s kundtjänst är 90 222.

Felsök uppkoppling
Ser du varken bild eller hör ljud.....

Kolla strömförsörjningen och att alla kontakter sitter på rätt plats. Om det inte fungerar ringer du Tele2 på 90222.

Kolla strömförsörjningen och att alla kontakter sitter på rätt plats. Om det inte fungerar ringer du Tele2 på 90222.

Felsök TV
Testa dessa steg innan du ringer Tele2.

Moderna TV-apparater uppdaterar emellanåt sin programvara. Beroende på modell så kan det ibland hända att du inte kan se de vanliga TV-kanalerna. Innan du kontaktar Tele2: Pröva att dra ur kontakten till TV:n i ca 60 sek, då startar TV:n om, med lite tur så löser det problemet. Om ej så kontaktar du Tele2 på 90222.

Se vidare under rubriken "Felsök Internet" nedan.

Kontrollera att antennsladden är inkopplad

Kontrollera volyminställningarna

Moderna TV-apparater uppdaterar emellanåt sin programvara. Beroende på modell så kan det ibland hända att du inte kan se de vanliga TV-kanalerna. Innan du kontaktar Tele2: Pröva att dra ur kontakten till TV:n i ca 60 sek, då startar TV:n om, med lite tur så löser det problemet. Om ej så kontaktar du Tele2 på 90222.

Se vidare under rubriken "Felsök Internet" nedan.

Kontrollera att antennsladden är inkopplad

Kontrollera volyminställningarna

Felsök Internet

Säkerställ att routern har ström.

Om allt ser normalt ut så pröva först att starta om routern genom att dra ut strömsladden i ca 60 sekunder. Koppla sedan in den igen och vänta några minuter till du ser att alla dioder lyser på routern.

Om detta inte ger resultat så kontakta Tele2:s support på telefonnummer 90 222.

VIKTIGT! Om felet kvarstår eller återupprepas: be Tele2 att ett ärendenummer skapas, då kan SKC se vilken person som har haft problem vilket är viktigt om SKC behöver kontakta Tele2 i ärendet.

Se även denna länk från Tele2 för felsökning.

Kontrollera Wifi-anslutningarna från din dator/mobil. Kontrollera att routern är påslagen och fungerar.

Se även denna länk från Tele2 för felsökning.


Säkerställ att routern har ström.

Om allt ser normalt ut så pröva först att starta om routern genom att dra ut strömsladden i ca 60 sekunder. Koppla sedan in den igen och vänta några minuter till du ser att alla dioder lyser på routern.

Om detta inte ger resultat så kontakta Tele2:s support på telefonnummer 90 222.

VIKTIGT! Om felet kvarstår eller återupprepas: be Tele2 att ett ärendenummer skapas, då kan SKC se vilken person som har haft problem vilket är viktigt om SKC behöver kontakta Tele2 i ärendet.

Se även denna länk från Tele2 för felsökning.

Kontrollera Wifi-anslutningarna från din dator/mobil. Kontrollera att routern är påslagen och fungerar.

Se även denna länk från Tele2 för felsökning.


Felsök telefoni
Kolla här om du inte kan ringa
Kolla så att telefonen och telefonsladden sitter i som de ska. Kontakta annars Tele2 på 90222.
Kolla så att telefonen och telefonsladden sitter i som de ska. Kontakta annars Tele2 på 90222.