white pixel

Styrelsen för SKC

Föreningen  Styrelsen 

På årsstämman 2023 valdes dessa personer att styra SKC.

 • Nils Willart, Ordförande
  ordforande at krusboda dot tv

 • Fredrik Arvedal, Vice ordförande
  fredrik at krusboda dot tv

 • Peter Eriksson, Kommunikatör
  peter at krusboda dot tv

 • Robert Kennerberg, Ledamot
  robert at krusboda dot tv

 • Jan-Erik Sköldqvist, Ledamot
  jan-erik at krusboda dot tv


Vidare har styrelsen adjungerat en kassör:

 • Marie Rickan, adj. kassör
  kassor at krusboda dot tv

Du kan kontakta styrelsen via mail på antenn at krusboda dot tv