white pixel

Nyinflyttad?

Föreningen  Föreningsinformation 

Här finns viktig info för dig som är nyinflyttad i Krusboda.

Välkommen till Krusboda och SKC!

Som nyinflyttad så är det bra att känna till att du som Krusbodabo är en del av flera samfällighetesföreningar, dels ASK, dels den garagesamfälligheten som tillhör den gång du bor på och dels Samfällighetesföreningen Krusboda Centralantenner (förkortad SKC och ofta kallad "Antenn" av boende i området). Informationen på denna sida rör endast SKC, dvs nät, TV och ip-telefoni, för övriga frågor så klickar du på länken till ASK:s hemsida.

Som medlem i SKC så är du en del av ett gruppavtal med Tele2, du behöver alltså INTE teckna ett abonnemang med någon leverantör av bredbands-, TV- eller internettelefontjänster, du har redan tillgång till detta till ett kraftigt reducerat pris jämfört med ordinarie abonnemang. Även router ingår i avtalet. Avgiften till SKC faktureras 2 gånger per år, juni resp december. Kontakta Tele2 på tel nr 90 222 för att få din router skickad till dig.

Internetkopplning som ingår är i hastigheten 50/10, vill du ha högre hastighet så kontaktar du Tele2 på tel nr 90 222 och får betala ett tillägg för den hastighet du vill ha på din uppkoppling.

De TV-kanaler som ingår ser du under rubriken "Vad ingår?".


VIKTIG info ang din mediaomvandlare:

Vid årsstämman 2016-04-21 beslutades att "Samfällighetsföreningen ansvarar för utrustning fram till och med mediaomvandlaren." Detta beslut innebär att installerad mediaomvandlare med fiberkabel tillhör samfälligheten. Att flytta eller ändra något i denna utrustning är alltså inte tillåtet utan godkännande från samfälligheten eller av samfälligheten godkänd entreprenör. Att flytta en fiberkabel medför dessutom alltid en stor risk då fibern, som är av glas, kan gå av eller de optiska egenskaperna försämras. Beträffande de optiska egenskaperna så kan sådana försämringar uppstå långt efter att fiberkabeln flyttats.


Om ett fel uppstår i distributionen och en felsökning visar på att en fiberkabel och/eller mediaomvandlare flyttats eller ändrats av fastighetsägaren eller hans entreprenör (motsv.) blir fastighetsägaren skyldig att ersätta samfälligheten för reparationen av mediaomvandlare och/eller fiberkabel. I snitt kan en reparation av en fiberkabel kosta mellan 5 000 kr och 15 000 kr.

Om du ska tapetsera eller måla en vägg där en mediaomvandlare eller fiberkabel finns, så är det alltid bättre att beställa en flytt av dessa saker av samfällighetens entreprenör (naturligtvis förutsatt att du faktiskt behöver flytta på mediaomvandlare eller fiberkabel för att kunna fenomföra renoveringen eller tapetseringen). Detta gäller även en flytt av en fiberkabel som finns på fastighetens fasad eller ligger på eller är nedgrävd i marken. Sådana arbeten betalas av beställaren.