white pixel

Integritet

Integritet 

Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner är måna om sina besökares integritet och dataskydd, vi vill ge alla så bra insyn som möjligt i varför och hur vi hanterar personuppgifter.

Introduktion

Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner krypterar all webbtrafik med SSL och alla besökare på webbplatser som använder kakor och annan lokalt lagrad data ska informeras om detta. Besökaren måste informeras om att kakor och annan lokalt lagrad data används och syftet med dessa samt lämna sitt särskilda samtycke till att de sparas.

Upphov och ansvar

Det här dokumentet har tagits fram av Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner som är ytterst ansvarig för policydokument och ansvarar för att policyn följs i relevanta sammanhang.

Personuppgiftsansvarig: Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner
Kontaktuppgifter finns på sidan: Kontakt.

Uppdatering av detta dokument

Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner har rätt att ändra dessa avtalsvillkor från tid till annan. Eventuella större ändringar meddelas via berörda tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna. Ändringarna gäller inte retroaktivt.

Om du motsätter dig någon ändring ska du sluta använda våra tjänster.

Om du har frågor eller feedback

Det är mänskligt att inte förstå och att ha frågor. Har du frågor och funderingar eller vill komma med feedback tar vi gärna emot det via antenn at krusboda dot tv .

Om hur kakor används
Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner tror på transparens, är öppna med hur vi håller koll på dig och vad vi sparar lokalt på din enhet. Både kakor och annan data.
Om meddelanden
Detta avsnitt avhandlar hur Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner behandlar personuppgifter i epost.