white pixel

Om meddelanden

Integritet 

Detta avsnitt avhandlar hur Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner behandlar personuppgifter i epost.

Ändamål med behandlingen och dess rättsliga grund

Ändamål med behandlingen
Rättslig grund
Kontaktinformation: Att Epost hanteras på bästa sätt och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av personuppgifter. Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i kommunikationen, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämplig arkivlagstiftning.

6.1a: samtycke

6.1f: berättigade intressen

Kontaktinformation: Om tredje person nämns behandlas även sådana personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera tredje person om att deras personuppgifter behandlas i detta fall.
6.1f: berättigade intressen

Varifrån vi får personuppgifterna

All personlig information registreras av kund som skriverin information om användaren alternativ av användaren själv.

Skicka in din kontaktinformation nedan för att blockera alla våra system utgående e-post och textmeddelanden
0 / 255 (min: 0)

Genom att ange dina kontaktuppgifter samtycker du till att vi sparar dina uppgifter

Våra system kommer alltid att dubbelkolla om dina uppgifter finns i listan innan du skickar ett sms eller mejl. Om din information finns kommer meddelandet inte att skickas.